top of page
Søk
  • ttr

Hva skal barnene hete?
Vi har flere bygg i Siglingavatnet Friluftspark, 2 flotte torvhus og en skjeneflor. I løpet av året vil også Dagsturhytten komme på plass. Christian Rieber hos Rieberfondene var tydelig i sine ordelag om at torvhusene burde ha et navn. Han donerte penger slik at vi fikk ferdigstilt torvhusene. Det var bakgrunnen for at vi før jul i 2021 forespurte vi om navn på de 2 husene. Responsen var stor og vi mottok 98 forslag til navn på husene. Vi har avventet navnsettingen, men vil komme tilbake til det i løpet av første halvår 2024.


I mai 2023 fullførte vi restaureringen av skjenefloren som står like i vegkanten. Se eget innlegg https://www.siglingavatnet.no/post/skjenefloren-n%C3%A6r-sluttf%C3%B8rt

Grunneier Sigmund Haugland uttaler at navnsetting er aktuelt også for skjenefloren.Alle dagsturhytter i Vestland fylke har egne navn så vår hytte kan ikke være foruten.

Situasjonstegningen for dagsturhytten viser at det i tillegg til hytten blir en platting helt i vannkanten med utrigger. Det vil tilrettelegges en snuhammer og ved lysløypen kommer det et toalett. Vi kommer tilbake til navn og navnsetting. Hvilke kriterier som skal legges til grunn slik at vi får et navn på dagsturhytten som klinger bra, lett å huske og forteller hvor det er. Bare tenk gjennom det så skal vi gi dere en mulighet å bidra.

448 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Småtorva

Commentaires


bottom of page