top of page

Utmarksvegen Åsebø-N.Haugland

Idrett, kultur og gamle ferdselsveger/stier på Nordre Askøy
skrevet av Ttr

Siglingavatnet Friluftspark satt i 2023 igang et kulturhistorisk prosjekt der historie, kultur og idrett sammenfattes og skaper opplevelser som vil være av stor privat og kommunal verdi. Siglingavatnet Friluftspark er et samarbeidsprosjekt mellom Heiarvang grendalag, Nordre Haugland grunneigarlag og Askøy kommune. Siglingavatnet Friluftspark fremstår som en moderne park som har etablert en lysløype på ca. 5 km. Lysene er LED-lys og det er solenergi som gir strøm til lyskildene. Det er et pilotprosjekt der vi har 187 lysmaster med Ilume soldrevne belysningsløsninger - (btgas.no).

Flyfoto SF og Åsebø.jpg

Historien og hensikten med prosjektet

Askøy kommune sine samferdselsårer har, med innspill til «Kulturhistorisk veibok» skrevet av tidligere fylkeskonservator Nils Georg Brekke, fått beskrevet historiske ferdselsårer på den søre delen av Askøy. Den nordre delen av nåværende Askøy har tidligere tilhørt andre kommuner og ikke like godt dokumentert. Bygdene Sæterstølen, Hanevik, Åsebø, Stien og Skjelvik tilhørte Meland kommune. Bygdene Heggernes, Nordre Haugland, Træet, og Kjerrgarden var den sørlige delen av Herdla Herad. Breivik, Davanger, Tveit, Ravnanger Ask og Lille-Breivik tilhørte Askøy som nordlig grense.
Åsebø var den bygden som hadde stier gjennom skog og mark frem til alle disse tre kommunene. Fra Åsebø (gml. Meland kommune) er det flere stier/skogsveger, til Davanger (gml. Askøy kommune) i sørvest, Kjerrgarden (gml. Herdla Herad) i nordvest og Nordre Haugland (gml. Herdla Herad) i nord. Det har trolig fra godseiertiden 17. og 18. århundre vært sti mellom bygdene i nord. Åsebø og Nordre Haugland har fra siden de var eid av Commerceraad og godseier Wilhelm Koren på 1700-tallet vært
knyttet til hverandre. 5 bruk på Nordre Haugland ble selveiere i år 1800 etter å ha tilhørt godseier Koren. Muligheten for samkvem mellom gårdene var gjennom skogen fra Åsebø til Nordre Haugland, en strekning på ca. 4 km.

bottom of page