top of page
Søk
  • Forfatterens bildeThorleif Thorsen

Skjenefloren nær sluttført
Torsdag 11.05.2023 la vi torv på taket til skjenefloren. Det har lenge vært et ønsket objekt for Siglingavatnet Friluftspark. Vi har nå enda en kulturskatt vi skal ta vare på.

Firmaet

sponset parken med gressteppe og vi fikk det levert direkte på taket.

Som vi tidligere har hevdet, hadde ikke parken vært slik den er i dag uten velvillige sponsorer. Vi vil svært gjerne at besøkende skal kunne grille ved dette huset. For at det kan foregå i sikre former vil vi legge takvannet frem i noen tønner. Vi mangler imidlertid begge deler og åpner for nye sponsorer.

Opprinnelig var steinene i bakkant og muren i sør fra et tidligere torvhus. Torvhuset var plassert lengre sørvest i nærheten av torvmyren.

Det var eid av gnr. 32 bnr 1. Når de sluttet å hente torv, ble steinene i torvhuset brukt til å lage murer i skjenefloren for gnr. 32 bnr. 7.

Kyrne ble melket hver morgen og kveld inne i floren og melken ble fraktet til gården. Vegen til utmarken var som regel av dårlig kvalitet, så det kunne være strabasiøst å få melken med seg hjem.


Restaureringen har tilpasning til dagens bruk av området. Det er ikke lenger husdyr som går på beite i skogen, men det er en stor økning av folk som tar skogen i bruk. Vi har derfor laget en mulighet for at besøkende kan ta en pause mens de leser hvordan våre forfedre har brukt området som sårt tiltrengt beiteområde for å klare å skaffe inntektsgrunnlag for gårdene. Det er derfor hellelagt inngang til sitteplassene og gruset uteplass, som seg hør og bør for en staselig plass. Skilt og båsene er foreløpig ikke på plass.Vi måtte selvfølgelig ha en form for kranselag der arbeidere og leverandører ble servert sjokoladekake, Vi vet ikke om det var sedvane på den tid, men vi har forsøkt å holde i hevd slike koselige stunder. Det var en fornøyelig stund.


225 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Småtorva

Comments


bottom of page