top of page

Minneplassen

Skrevet av Ttr

IMG_20211017_113552.jpg

Myrledmyrane
minneplassen  i parken

Som en del av avtalen mellom grunneierne og Askøy kommune var at det skulle opprettes en minneplass der hendelsene på Myrledmyrane skulle dokumenteres og tas frem i lyset. Hendelsene har siden de fant sted, lagt som en klam hånd over bygden Nordre Haugland. Det ble sjelden snakket om ulykken der et barn omkom og to andre ble merket for livet.

Steinen ble satt opp som bauta for å markere disse 2 hendelsene.  De som annla parken synes det ble et kaldt minnemerke og det ble derfor satt opp en levegg for å gi utseende et mer intimt inntrykk. Minneplassen er reist som dugnad av folk i bygden og på grunnen til Gnr 32 bnr 8 Ståle Haugland. Steinmøblene i granitt er gitt av Kårleiv Bratli. Tilrettelegging av plassen er utført av NHMaskin. Ide og utforming er laget til av dugnadsgjengen i parken.  Illustrasjonene på plakatene er utført av  Adele Jaunn. Plassen vil være en naturlig del av Siglingavatnet Friluftspark.

IMG_20211017_113358.jpg

Innspill til siden eller info?

Siglingavatnet Friluftspark

Tel: 123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Takk for innspill
bottom of page