top of page

Våre prosjekter

Who We Are

Gammelt kommunekart 6417_norge166_34_1867_jpg300dpi_edited.jpg
image.png

Godseigarvegen

Kulturhistorisk prosjekt

skrevet av Ttr

Nåværende Askøy var før 1964 delt i 3 hvor Åsebø var den bygden som hadde stier gjennom skog og mark frem til alle disse tre kommunene. Fra Åsebø (gml. Meland kommune) er det flere stier/skogsveger, til Davanger (gml. Askøy kommune) i sørvest, Kjerrgarden (gml. Herdla Herad) i nordvest og Nordre Haugland (gml. Herdla Herad) i nord. Det har trolig fra godseiertiden 17. og 18. århundre vært sti mellom bygdene i nord.

Åsebø og Nordre Haugland har fra siden de var eid av Commerceraad og godseier Wilhelm Koren på 1700-tallet vært knyttet til hverandre. 5 bruk på Nordre Haugland ble selveiere i år 1800 etter å ha tilhørt godseier Wilhelm Koren. Muligheten for samkvem mellom gårdene var gjennom skogen fra Åsebø til Nordre Haugland, en strekning på ca. 4 km.

Les mer om prosjektet..

bilde.png

Dagsturhytten

Turhytte/Friluftsprosjekt

skrevet av Ttr

Dagssturhytten er en kommunal oppgave som kom i stand som følge av at Vestland Fylkekommune ønsket å etablere en slik hytte i alle Vestland sine kommuner. Askøy har vært avventende til dette prosjektet, men 23.03.2023 ble det vedtatt av kommunestyret at det skulle bygges en slik hytte lokalisert i Siglingavatnet Friluftspark. Den vil bli etablert i 2024

Les mer om prosjektet

Illustrasjon fra Fjordblikk på Grøttneset i Masfjorden

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bilde.png
IMG_20231212_112658.jpg

Utmarksveg Åsebø

Del av Godseigarvegen

skrevet av Ttr

Godseigarvegen er opprinnelig den vegen som har gått gjennom skaogen mellom Åsebø og Nordre Haugland. Største delen av denne vegstubben som  opprinnelig var 4-5 km lang har samme trase som lysløypen fra der en kommer ned i lysløypen fra P-plassen og frem til Nordre Haugland. Fra stolpe nr. 2 og frem til Åsebø har den hatt noe avvikende plassering fra utmarksvegen. Likeledes er broen og arrangementet fra lysløypen og frem til Kallaleite i Åsebø sin utmark en ny trase. 

Les mer om prosjektet

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Vandringsveg sjøørrett

Utbedring av vandringsvegen Herdlefjorden-Siglingavatnet

skrevet av Ttr

Med midler fra Miljødirektoratet satt vi i gang med å utbedre vandringsvegen fra Herdlefjorden til Siglingavatnet via Longavatnet. Maskinarbeidet med klargjøring av "trappene" som ble laget i 2022. Siden vi ikke rår med naturkreftene må dette tas igjen i 2024. Midlene til dette er på plass og sanden som skal på plass i trappene er også på plass.På våren vil vi sørge for at sanden kommer på plass slik at vandringsvegen blir skikkelig tilrettelagt for at sjøørreten skal kunne gå opp i Siglingavatnet.

Les mer om prosjektet

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
Vandringsvei sjøørret_edited.jpg
bottom of page