top of page

Vandringsveg sjøørret
skrevet av Ttr

Sjøørretbestanden minker i landet vårt, Det har vært et ønske fra myndighetene om å legge til rette for  flere muligheter for fisken å gå opp i ferskvatn  for på den måten å avluse seg. Likeledes gis anledning til å gyte i ferskvatn eller elver. Miljødirektoratet  og Vestland Fylkeskommune har med midler muliggjort denne satsningen,

Vandringsvei sjøørret.jpg
Vandringsvei sjøørret_edited.jpg

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Visjon

Askøy kommune har svært få vandringsveger for sjøørret. Vi hører om vatn som ikke lenger er tilgjengelig. Det kan være at det som tidligere har vært elv nå er lagt i rør og av den grunn ikke er funksjonell for ørret. Likeledes kan forurensing være en del av forklaringen. Når det så ble etterlyst prosjekter som lar seg gjennomføre, ble det søkt om midler til det og vi ble tilgodesett. Vi har hatt et nært samarbeid med UIB

Visjon;  Siglingavatnet Friluftspark vil  tilrettelegge for, i samarbeid med UIB, at det etableres/restaureres vandringsvei med funksjonell trapp opp fra Merkingsvik vandringsvei frem til Siglingavatnet innen 2025

bottom of page