top of page

Historien om lysløypen
Skrevet av Ttr

I det idrettslige interesserte politiske miljøet var det ønsker om en lysløype på Askøy. Det hadde lenge vært stor interesse for traseen fra Haugland til Ask. Mange forsøk på å få det til i dette område ble gjort uten at det førte frem. Det var svært mange grunneiere, noen store teiger, men de fleste var små. Det var kompliserte forhandlinger med alle, men det ble ikke oppnådd enighet.

I 2009 ble Kjerrgardstårnet åpnet og dette gjorde at området nord for Åsebø ble mer attraktivt som turområdet. Utvalg for Oppvekst og Levekår(UOL) i kommunen anbefalte at dette turområdet ble vurdert som mulig område for lysløype.

 

I løpet av 2010 hadde Askøy Turlag og Askøy Kommune, etter befaring sammen med grunneiere i området rundt Siglingavatnet kommet fram til et felles ønske om å se på muligheten for å utvikle Siglingavatnet til et opplevelsesområde med unike kulturelle og friluftsmessige kvaliteter. Området rundt Siglingavatnet ble bestemt utbygget med lysløype.

Arbeidet med lysløypen startet opp etter mye planlegging og vurderinger i kommunale organer i 2014. Vegen fra Stormyra og innover mot Siglingavatnet var det første inngrepet.

dugnad90.JPG
Nordre Siglingavatnet.JPG
bottom of page