top of page

Dyreliv i parken

Rik hjortebestand

Skrevet av Ttr

Det er et tilholdssted for hjortevilt i Siglingavatnet friluftspark. Det er jakt i parken og i jakttiden kan det være fare for å treffe på en jeger med våpen. Det er ikke grunn til å engste seg for det. Det er erfarne jegere som er her.

hjort.jpg

Er en heldig kan en observere albinohjort med hvitt fjes. NRK har fått video fra vårt område som viser hjorten som i deres arkiver går under navnet "Kvitfjes". Senest i år under forberedelse til jakten er det observert hjort som har innslag av hvit pels.

Ørn

Havørn har hatt reir i lokalområdet i flere år. En majestetisk fugl med spesiell vingeformasjon

ørn.jpg
DSC_4361.jpg

Mår

Måren har en lengde på 65–85 cm, medregnet halen. Den er en dyktig klatrer som lever av smågnagere, ekorn, småfugler og egg. Ofte foregår jakten i trærne, hvor måren hopper fra grein til grein mens den styrer med den lange, bustet halen. Hannmårer kan veie opptil 2,3 kg, og voksne hunner ca. 1,3 kg. Kroppen er lang, slank og smidig, omtrent på størrelse med en katt. Hodet er kileformet med store, avrundede ører. Pelsen er mørkebrun på oversiden, mer gråbrun på undersiden og med gulhvit eller gul strupe.

Rev

Det har lenge blitt sagt at rev ikke finnes på Askøy. Det må tilbakevises. I 2017 ble det skutt rev i nærområdet.

rev.jpg

Trane

Trane i Siglingavatnet friluftspark.JPG

Tranen ble første gang observert i parken 16 mai 2021 om kvelden av Terje Haugland.Trane er en stor fugl i tranefamilien. Det er den eneste hekkende arten i tranefamilien i Norge. En trane er større enn en stork, med meget lang hals og lange ben. Den er vanligvis meget sky og har et trompetlignende skrik. I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter, til Nordland og dessuten i Pasvik. Enkelte reirfunn er også kjent fra Sør-Vestlandet og Vestlandet. Arten har utvidet sitt hekkeområde og økt i antall de siste 20–30 år. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania.

DSC_1577.JPG
DSC_3461.JPG
Nøttekråke.JPG
bottom of page