Dyreliv i parken

Rik hjortebestand

Det er et tilholdssted for hjortevilt i Siglingavatnet friluftspark. Det er jakt i parken og i jakttiden kan det være fare for å treffe på en jeger med våpen. Det er ikke grunn til å engste seg for det. Det er erfarne jegere som er her.

hjort.jpg

Er en heldig kan en observere albinohjort med hvitt fjes. NRK har fått video fra vårt område som viser hjorten som i deres arkiver går under navnet "Kvitfjes". Senest i år under forberedelse til jakten er det observert hjort som har innslag av hvit pels.

Ørn

Fiskeørn har hatt reir i lokalområdet i flere år. En majestetisk fugl med spesiell vingeformasjon

ørn.jpg

Rev

Det har lenge blitt sagt at rev ikke finnes på Askøy. Det må tilbakevises. I 2017 ble det skutt rev i nærområdet.

Mår

Måren har en lengde på 65–85 cm, medregnet halen. Den er en dyktig klatrer som lever av smågnagere, ekorn, småfugler og egg. Ofte foregår jakten i trærne, hvor måren hopper fra grein til grein mens den styrer med den lange, bustet halen. Hannmårer kan veie opptil 2,3 kg, og voksne hunner ca. 1,3 kg. Kroppen er lang, slank og smidig, omtrent på størrelse med en katt. Hodet er kileformet med store, avrundede ører. Pelsen er mørkebrun på oversiden, mer gråbrun på undersiden og med gulhvit eller gul strupe.