top of page

Litt historikk

Siglingavatnet logo.JPG

Hvem er vi?
Skrevet av Ttr

Siglingavatnet Friluftspark er park der eiendommene som inngår eies av grunneierne i Nordre Haugland Grunneigarlag. P-plassen og lysløypen er etablert av Askøy kommune. I tillegg har Heiarvang Grendalag vært sentral i etableringen og stått for initiativ, markedsføring  og  nettportalen

Slik ble parken til

Det startet med at Askøy kommune ville etablere en lysløype på Askøy. Det ble vurdert flere alternativer, men det  var vanskelig å oppnå enighet om trase, utforming og fasiliteter. Kommunen hadde drevet forhandlinger med grunneiere i flere omganger, men ikke funnet løsning. Et nytt initiativ gikk på å å etablere den nord for Åsebø, enten på nordsiden av fylkesvegen mot Nordre Haugland eller på sørsiden mot Davanger. Etter sonderinger med grunneierne, anbefalte prioriteringskomiteen i Askøy kommune at Utvalg for Oppvekst og Levekår avsatte midler til å etablere den der den nå ligger. Mye politisk arbeid ble lagt ned før endelig avklaring. Det var i 2010.

Arbeidet med løypen ble satt i gang i 2012 etter at avtaler mellom kommunen og grunneierne var underskrevet. Grunneierne var meget positiv til etableringen og det var en avgjørende faktor for beliggenheten. I begynnelsen var det lysløype som var hovedmålet. Over tid har det utviklet seg til å gjelde mer enn det. Før lysløypen ble vedtatt hadde Heiarvang grendalag etablert tårnet i Kjerrgardsåsen på dugnad. Historien til det kan du lese her.

 

Idrettskonsulent Sverre Jokstad la frem sin utredning om å etablere Siglingevatnet-fritidsparken på Askøy der også vandringsvei for sjøørreten var tatt med.  Undersøkelser viste at sjøørreten hadde vandret inn i Siglingavatnet, men nå var vandringsveien skadet og delvis rast sammen. Under etableringen av vegen i lysløypen, fattet noen interesse for selve Siglingavatnet og det umiddelbare nærområdet. Fenring Vikinglag fikk lov av grunneier å etablere seg med lavvo og noen uteaktiviteter ved Skinnstø, en idyllisk vik på vestsiden av Siglingavatnet.

 

Krefter innen grendalaget og grunneiere fattet også innteresse for gamle torvhus. Disse eldre torvhusene som var etablert på 18- og 1900 tallet hadde fantastiske murer som også i dag imponerer mange. Du kan lese mer om torvhusene her.
 

Til historien hører også med at under krigen, 1943, styrtet et fly i dette området. Det var mange eksplosiver ombord og når flyet styrtet, ble de spredd i området. I 1957 ble et eksplosiv funnet av barn og eksploderte. Et barn omkom, Alf Haugland. Det som startet som en lysløype, ble med så mange aktiviteter og kulturelle merker besluttet å kalle friluftspark. Alt dette er ivaretatt av Siglingavatnet Friluftpark.

Naturen gir alle mennesker mulighet til å bli lykkelige,
bare de forstår å benytte den.

Claudius Claudianus, romersk dikter som levde rundt år 400

bottom of page