top of page

Siglingavatnet

Skrevet av Ttr

Våren 2011, ble det forsøkt etablert/reparert vandringsvei. Dette feilet og man ønsket å sette i gang et direkte prosjekt rettet mot å etablere en varig løsning som er holdbar og effektiv.
Det ble søkt om midler til å etablere vandringsveiene etter nye prinsipper for vandringsvei. Sjøørreten har få muligheter for å søke inn i ferskvatn. På Askøy har vi hatt sjøørret i flere vatn, men veiene er ikke lenger mulig å bruke. På nordre Askøy har vi hatt Siglingevatnet og Oksnesvatnet som har vært mulig for ørreten å komme inn i. Utbyggingen av vei frem til Oksnes har forårsaket at vandringsveien inn til Oksnesvatnet har blitt forringet og det vandrer ikke ørret inn i vatnet. For å lage en god løsning for Siglingavatnet er det bevilget midler fra Miljødirektoratet.

Høsten 2020 vil det bli igangsatt arbeid for å få dette til. Det blir søkt samarbeid med organisasjoner og bedrifter med kompetanse på dette området for optimalisering av tiltakene. Det ble i 2023 bevilget midler fra Vestland Fylkeskommune.

Logo_Miljødirektoratet.JPG
Fiske i Siglingavatnet
Ørretfangst

Det er ikke fiskekort for fiske i Siglingavatnet. De som ønsker å fiske har anledning til det, så det må en gjerne benytte seg av. Fisken er liten, noe som tyder på at det er for mye fisk i vatnet. På kveldingen er det mye vak, og det viser at det er mye fisk. Størrelsen er vel deretter, men det er også fanget stor fisk.

 

Vi skal etablere vandringsvei fra Herdlefjorden og frem til vatnet og har fått støtte fra Miljødepartementet til det. Når det tilrettelegges for at stor ørret kan komme helt inn i vatnet vil fiskekort måtte vurderes på nytt.

bottom of page