top of page
Søk
  • ttr

Populært turområde og lys


De siste søndagene har det vært godt besøk i Siglingavatnet Friluftspark. På formiddagene har det vært utfordrende å finne ledig p-plass ved ankomst. Det er imidlertid god utskiftning, så i løpet av ikke for lang tid åpner muligheten seg. Vi henstiller til brukerne å ikke parkere langs FV 562 da det ofte gir trafikkfarlige situasjoner.

Lys på p-plassen

Vi har lenge ventet på lys på p-plassen, noe som vi håper kommer på plass snart. Slik vi får opplyst ventes det på arbeidstillatelse langs veg. Det er Vestland fylkeskommune som gir tillatelse til det. Når den blir gitt vil det bli igangsatt arbeidet med å ferdigstille arbeidet med lysene. Alt materiell er kommet på plass. Vi satser på at det blir om ikke alt for lenge.

376 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Barnelærdom

Nå har vi erfart at barna har ryddet etter foreldregenerasjonen, både med hundeskit, snus og til og med hasj i Siglingavatnet Friluftspark. Barna har fått mye kred for arbeidet de har gjort i løypen.

Comments


bottom of page