top of page
Søk
  • ttr

Dagsturhytten ved Siglingavatnet?


Vi har brukt dagsturhytten Fjordblikk på Grøttneset i Masfjorden som illustrasjon. Administrasjonen har innstilt på at Askøy etablerer en dagsturhytte i kommunen og har anbefalt for politikerne at den etableres i Siglingavatnet Friluftspark. Saken legges frem til politisk behandling i Utvalg for Oppvekst og Levekår 22.02.2023. Den vil dagen etter behandles i UTM og vil avgjøres i Kommunestyret 23.03.2023.

Dersom politikerne følger administrasjonen og vedtar innstillingen, vil søknadsprosesser etc. settes i gang. Det krever imidlertid rask saksbehandling og rask gjennomføring dersom tidplanen skal holdes. Sammen med denne, om politikerne vil, håper vi at bryggen vi lenge har ønsket kan realiseres.

Dersom det etableres en slik dagsturhytte, vil det få noen positive ringvirkninger for parken. Fra starten av friluftsparken har Siglingavatnet vært sentralt både i navnet og gavnet, men hittil har vi ikke hatt skikkelig gangvei ned til vatnet. Det håper vi å få til slik at personer med funksjonshemming også kan ta i bruk vannaktiviteter.

Spennende tider

525 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page