top of page
Søk
  • ttr

Besøk av sjelden fugl


Ny art i Siglingavatnet ble oppdaget 16 mai i friluftsparken ved 21:00 – 22:15 tiden av Terje Haugland.Trane er en stor fugl i tranefamilien. Det er den eneste hekkende arten i tranefamilien i Norge. En trane er større enn en stork, med meget lang hals og lange ben. Den er vanligvis meget sky og har et trompetlignende skrik. I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter, til Nordland og dessuten i Pasvik. Enkelte reirfunn er også kjent fra Sør-Vestlandet og Vestlandet. Arten har utvidet sitt hekkeområde og økt i antall de siste 20–30 år. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania. Dersom personer på Siglingavatnet hørte lange trompetfanfarer så kom det fra fuglen.

220 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Комментарии


bottom of page