Søk
  • ttr

Besøk av sjelden fugl


Ny art i Siglingavatnet ble oppdaget 16 mai i friluftsparken ved 21:00 – 22:15 tiden av Terje Haugland.Trane er en stor fugl i tranefamilien. Det er den eneste hekkende arten i tranefamilien i Norge. En trane er større enn en stork, med meget lang hals og lange ben. Den er vanligvis meget sky og har et trompetlignende skrik. I Norge hekker den spredt på myrer i Østlandets lavere og høyere skogtrakter, til Nordland og dessuten i Pasvik. Enkelte reirfunn er også kjent fra Sør-Vestlandet og Vestlandet. Arten har utvidet sitt hekkeområde og økt i antall de siste 20–30 år. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania. Dersom personer på Siglingavatnet hørte lange trompetfanfarer så kom det fra fuglen.

184 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

16. august fikk Siglingavatnet Friluftspark tildelt 60.000 fra SPV fra ildsjelfondet og 12 oktober fikk vi tildelt 130.000 i prosjektmidler til GODSEIERVEGEN. Vi vil nå gå igang med realisering av det