top of page
Søk
  • ttr

Vi skal ha navn på begge husene


Vi skal sette navn på begge torvhusene. Christian Rieber hos GCRieberfondene etterspør hva vi vil kalle disse to flotte byggene som er restaurert med midler fra dette fondet. Noen retningslinjer for hvordan navnet skal være må vi ha. Eks. skal navnet slutte på -torv eller -torva. Dette siden det er et torvhus. Det som skal stå foran bør vel inneholde noe som er spesielt for disse husene. Eks. Haugland siden det er på gården Nordre Haugland eller Myrledmyrane eller Siglingavatnet eller Askøy.... etc. Bruk det dere vil i denne sammenhengen, men innenfor reglene.

Grindabygget som står på Kolbeinsvarden heter Kolbeinsgrind. Hva mener dere brukere er en god betegnelse for disse 2 unike byggene. Vi håper dere kan hjelpe til med et velklingende navn. Svar gjerne med kommentar på FB hos Siglingavatnet Friluftspark.

Første fasen vil være å få inn flotte navn. Trinn to vil være at det gjøres en avstemming der en stemmer over flere alternativer og det kåres en vinner ut i fra det. Av de som har stemt på det alternativet som seirer på hvert av torvhusene vinner en dreid skål fra skalkene av torvhuset lik den dugnadsgjengen og Christian Rieber fikk på åpningsdagen.


Frist for innsending av navn er 31.10.2021.

497 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

1 Comment


Enok Dale
Enok Dale
Oct 19, 2021

Det må bli Stortorva og Småtorva I Myrledmyrane.

Like
bottom of page