top of page
Søk
  • ttr

Velkommen i det nye året

Friluftsparken er strålende fornøyd med antall brukere av området. Regler om 1 m avstand ser ut for å fungere. Etter restriksjonene som kom for å bekjempe virusspredningen har vi opplevd en formidabel økning av brukere. Ble gjort oppmerksom av bruker at på en rundtur i løypen 1. juledag hadde de talt motgående 131 personer mellom ca.13:30 og 14:30. Med slike besøkstall må en kalle tiltaket for en suksess. Antall brukere varierer noe i løpet av døgnet. Bare fortsett med slik bruk.

I tillegg til lavvo, kanoer, turløyper, tårn og torvhus, har vi midlertidig satt ut bålpanne ved torvhuset. Ta med ved til bruk av den. Det er imidlertid noen ting en må stadig minne om. Parkeringsplassen på Stormyra er for liten til det økte besøket parken opplever. Det har vært møter for å finne løsninger, men det er ikke noe umiddelbar løsning. Ingen fra parken deltar i disse. Det er mange avklaringer og tillatelser som må på plass. Frem til forholdene blir bedre må det ikke foretas parkeringer i veibanen. Ulovlig parkering kan ikke tolereres. Trafikkreglene skal følges. Det må heller ikke stoppes i innkjøringen slik at andre blir stående ut i veibanen. Det er fullt mulig å parkere ved Heiarvang Grendahus. De opphetede diskusjonene på FB ønsker en ikke å delta i.

625 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Barnelærdom

Nå har vi erfart at barna har ryddet etter foreldregenerasjonen, både med hundeskit, snus og til og med hasj i Siglingavatnet Friluftspark. Barna har fått mye kred for arbeidet de har gjort i løypen.

Comments


bottom of page