top of page
Søk
  • ttr

Parkeringsvansker


Det jobbes med å tilrettelegge for bedre utkjørsel og bedret parkeringsforhold. Grunnet sprenging har det vært stengt for parkering på dagtid, men åpnes for parkering om kveldene. Så lenge sprenging pågår vil det ikke mulig å parkere i arbeidstiden. Arbeidet vil pågå også neste uke (uke 35). Mot helgen i uke 35 vil en vurdere å ta i bruk en utvidet p-plass.


Bildene viser at det blir en mengde stein når en såpass fjellskrent skal fjernes. Før arbeidet avsluttes vil avkjørselen asfalteres slik at en unngår gropene i underlaget, noe som gir en bedre og sikrere avkjørsel. Vi planlegger for at arbeidet i uke 36 skal gi bedret forhold for parkering og vi ser frem til større parkeringsplass. P-plassen vil trolig være større enn det vi har hatt hittil til sykkelløpet som skal være søndag 11.09.

960 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page