top of page
Søk
  • ttr

Nytt om vandringsveien for sjøørret

Oppdatert: 18. aug. 2023

Askøy kommune har fått 210.000 til restaurering av vandringsveien fra Herdlefjorden til Siglingavatnet.

Vestland Fylkeskommune har satt av 210.000 til restaurering av vandringsveien som ble reetablert i 2021. Kulpene opp fra Herdlefjorden skal etterfylles med noe sand for å tilrettelegge for bedre utforming og for å hindre vanngjennomstrømningen i de utplasserte fiberdukene. Det vil utover høsten foregå arbeid med dette. Det er registrert ørret i kulpene og vi ser positivt på utviklingen. Vi satser på å ferdigstille restaureringen inneværende år.Slik ser kulpene ut i Merkingsvik ved Herdlefjorden. Det er her en stigning på 10-15 meter som ble etablert i 2021 og som skal etterfylles med sand

Bildet viser Langavatnet som inngår i vandringsveien til Siglingavatnet. Bildet er tatt fra nord, og bekken fortsetter nordover og renner ut i Merkingsvik

Her er sørøstre utløpet fra Siglingavatnet. En kan skimte broen over bekken. Her skal en lage en kulp for å sikre vandringsveien inn i Siglingavatnet. Kan være en vanskelig kneik for sjøørreten og vi ønsker derfor å hjelpe de helt inn i Siglingavatnet.

Vi vet at det er personer som er interessert i slike prosjekter og ønsker å skaffe seg erfaring og kanskje bidra til å få prosjektet til å bli en suksess. Dette er den eneste vandringsveien på Askøy som er etablert i nyere tid slik vi kjenner til. Vi ønsker derfor å samle de gode kreftene for å øke fiskebestanden i Siglingavatnet og Langavatnet. Det er bare å kontakte oss på 97614232 Terje Haugland eller 90110535 Thorleif Thorsen

326 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Barnelærdom

Nå har vi erfart at barna har ryddet etter foreldregenerasjonen, både med hundeskit, snus og til og med hasj i Siglingavatnet Friluftspark. Barna har fått mye kred for arbeidet de har gjort i løypen.

Comments


bottom of page