top of page
Søk
  • ttr

Nytt om vandringsveien for sjøørret

Oppdatert: 18. aug.

Askøy kommune har fått 210.000 til restaurering av vandringsveien fra Herdlefjorden til Siglingavatnet.

Vestland Fylkeskommune har satt av 210.000 til restaurering av vandringsveien som ble reetablert i 2021. Kulpene opp fra Herdlefjorden skal etterfylles med noe sand for å tilrettelegge for bedre utforming og for å hindre vanngjennomstrømningen i de utplasserte fiberdukene. Det vil utover høsten foregå arbeid med dette. Det er registrert ørret i kulpene og vi ser positivt på utviklingen. Vi satser på å ferdigstille restaureringen inneværende år.Slik ser kulpene ut i Merkingsvik ved Herdlefjorden. Det er her en stigning på 10-15 meter som ble etablert i 2021 og som skal etterfylles med sand

Bildet viser Langavatnet som inngår i vandringsveien til Siglingavatnet. Bildet er tatt fra nord, og bekken fortsetter nordover og renner ut i Merkingsvik

Her er sørøstre utløpet fra Siglingavatnet. En kan skimte broen over bekken. Her skal en lage en kulp for å sikre vandringsveien inn i Siglingavatnet. Kan være en vanskelig kneik for sjøørreten og vi ønsker derfor å hjelpe de helt inn i Siglingavatnet.

Vi vet at det er personer som er interessert i slike prosjekter og ønsker å skaffe seg erfaring og kanskje bidra til å få prosjektet til å bli en suksess. Dette er den eneste vandringsveien på Askøy som er etablert i nyere tid slik vi kjenner til. Vi ønsker derfor å samle de gode kreftene for å øke fiskebestanden i Siglingavatnet og Langavatnet. Det er bare å kontakte oss på 97614232 Terje Haugland eller 90110535 Thorleif Thorsen

298 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page