top of page
Søk
  • ttr

Besøk i desember


Dette er besøkstallene for desember. Telleren var ut av stilling i noen dager og viser 0 medio desember. Den blå linjen viser antallet som har gått til høyre i første vegkryss fra Stormyra og den gule de som har tatt til venstre. Totalt for desember har vi registrert 4007 passeringer. Det var 4. desember det var flest turgåere i løypen med 305 og som forventet var også 2. juledag høyt oppe på listen med 299.

For 2022 har vi registrert 45070 passeringer i lysløypen. Det er i tillegg 2 mnd. vi ikke har data for. Regner en det inn med gjennomsnittstall vil tallet være 54084. Noen små perioder utenom er vel det reelle tallet ca. 55000. Det mener vi gir et godt bidrag til trivsel, kulturelt og sportslig aktivitet og bedring av folkehelsen. Dette ikke bare for Askøy, men vi registrerer at folk fra omliggende kommuner besøker oss jevnlig. Summen av dette gir oss en god følelse inn i 2023.

GODT NYTT ÅR

214 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page