Søk
  • ttr

Aktiviteter i Friluftsparken

Vi er glad for at folk ønsker å bruke parken vår til aktiviteter. Vi er heldig å ha et attraktivt område som innbyr til aktiviteter. Det er en fordel for alle at en melder fra om de aktivitetene en ønsker å gjennomføre. Dette fordi en kan da informere i forkant og at besøkende kan være oppmerksom på hva som foregår. Det kan også tenkes at aktivitetene kan kollidere med andre aktiviteter i parken. Det er mye ledig tid til aktiviteter og vi ønsker gjerne å stille område til disposisjon. Nå er det tid for planlegging av aktiviteter.

167 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Det blir arrangert aktiviteter for barn og ungdom uke 32. Tirsdag og torsdag vil aktiviteten være bruk av kano og fiske i Siglingavatnet. F or påmelding se: https://www.deltager.no/event/ung_-_jakt__f