top of page
Søk
  • ttr

Aktiviteter i Friluftsparken

Vi er glad for at folk ønsker å bruke parken vår til aktiviteter. Vi er heldig å ha et attraktivt område som innbyr til aktiviteter. Det er en fordel for alle at en melder fra om de aktivitetene en ønsker å gjennomføre. Dette fordi en kan da informere i forkant og at besøkende kan være oppmerksom på hva som foregår. Det kan også tenkes at aktivitetene kan kollidere med andre aktiviteter i parken. Det er mye ledig tid til aktiviteter og vi ønsker gjerne å stille område til disposisjon. Nå er det tid for planlegging av aktiviteter.

171 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page