Søk
  • ttr

Aktiviteter i Friluftsparken

Vi er glad for at folk ønsker å bruke parken vår til aktiviteter. Vi er heldig å ha et attraktivt område som innbyr til aktiviteter. Det er en fordel for alle at en melder fra om de aktivitetene en ønsker å gjennomføre. Dette fordi en kan da informere i forkant og at besøkende kan være oppmerksom på hva som foregår. Det kan også tenkes at aktivitetene kan kollidere med andre aktiviteter i parken. Det er mye ledig tid til aktiviteter og vi ønsker gjerne å stille område til disposisjon. Nå er det tid for planlegging av aktiviteter.

169 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

16. august fikk Siglingavatnet Friluftspark tildelt 60.000 fra SPV fra ildsjelfondet og 12 oktober fikk vi tildelt 130.000 i prosjektmidler til GODSEIERVEGEN. Vi vil nå gå igang med realisering av det